28.12.12 Måltidet inntas ute for aller første gang