Myra/Triac - kullet er i kveld/natt en uke gamle. Tiden går med til spising og soving